O Poľnohospodárskom družstve Dolný OhajHistória poľnohospodárskeho družstva v Dolnom Ohaji v Novozámockom okrese sa začala písať ešte v roku 1950. Nasledovali roky zlučovania družstiev , potom prišla transformácia a v rámci nej sa v roku 1991 odčlenilo terajšie družstvo. Dnes tu dominuje rastlinná výroba, pričom okrem tradičných plodín - pšenice, kukurice, jačmeňa, repky olejnej ,slnečnice a krmovín je náš podnik známy aj viac než 40 - ročnou tradíciou pestovania maku. Tradíciu má v Dolnom Ohaji aj vinohradníctvo. Zo všetkých odrôd , ktoré pestujeme nás najviac čo sa týka ocenení zviditeľnila odroda Pálava.

V živočíšnej výrobe sme z intenzívnej prešli na extenzívnu formu výroby vrátane redukcie stavov zvierat, pričom väčší dôraz kladieme na kvalitu a nie kvantitu produkcie.

Ilustrácia

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem