Živočíšna výroba

Náš podnik sa zaoberá chovom hovädzieho dobytka (výkrm býkov, holsteinského a slovenského strakatého plemena),chovom ošípaných (výkrm ošípaných mäsového hybridu) a chovom oviec (plemeno suffolk).

V minulosti intenzívna živočíšna výroba s vysokými stavmi zvierat ( HD cca 300ks , ošípané cca 4000 ks z toho cca 400 prasníc) sa zredukovala a pretransformovala na extenzívnu (HD cca 100ks,ovce 25ks , ošípané cca 300 ks - sezónne) , ktorej cieľom je produkcia kvalitných jatočných zvierat pre potreby členov družstva a našich zákazníkov zo širokého okolia.

Kŕmne zmesi si vyrábame pre vlastnú potrebu vo vlastnej výrobni kŕmnych zmesí z vlastného obilia, čo je aj dôvod prečo môžeme garantovať zdravotnú nezávadnosť a vysokú kvalitu našich produktov.

Ilustračný obrázok Ilustračný obrázok

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem