Rastlinná výroba

Rastlinná výroba s výmerou 1080 ha ornej pôdy je nastavená na maximálnu intenzitu, čomu zodpovedajú aj dlhodobé výsledky.

V štruktúre výroby dominuje rozlohou potravinárska pšenica. Družstvo vyrába aj vlastné certifikované osivá pšenice. Výmerou druhá najvýznamnejšia plodina je kukurica na zrno a najmenej zastúpená obilnina je sladovnícky jačmeň.

Významnou skupinou plodín sú olejniny, ktorých výmera presahuje 30% osevu. Družstvo pestuje veľmi úspešne ozimnú repku a v menšom rozsahu slnečnicu.

Našou špecialitou je však hlavne pestovanie maku, ktorý má u nás dlhoročnú tradíciu. Rozsahom pestovania 80 až 100 hektárov sme na Slovensku pravdepodobne najväčší pestovateľ. Mak upravujeme do konzumnej čistoty a významnú časť produkcie aj predávame konečnému spotrebiteľovi. Doplnkovo družstvo pestuje facéliu na osivo, proso a na menšej výmere objemové krmoviny.

Ilustračný obrázok

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem